Comment (1)

[…] Les fondements du voyage – интересното на този площад е, че около този окован за земята камък, има каменни плочи, които служат за пейки и текста написан върху тях е част от поезия на Georges Simenon. […]

8 années ago

Laisser un commentaire

@